top of page
עם איזו חברת ביטוח עובדת קופת החולים שלי?

הכנו לשירותכם רשימת קופות החולים והחברות המבטחות אותן במסגרת הביטוח הסיעודי וכן קישורים למקום המתאים באתרי קופות החולים:

 

על מבוטחי קופת חולים כללית להגיש תביעה נגד הראל  (לשעבר דקלה) חב' לביטוח בע"מ

 

על מבוטחי קופת חולים מכבי להגיש תביעה נגד כלל חברה לביטוח בע"מ

 

על מבוטחי קופת חולים מאוחדת להגיש תביעה נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 

על מבוטחי קופת חולים לאומית להגיש תביעה נגד כלל חברה לביטוח בע"מ

 

תנאי הפוליסה והטפסים להגשת התביעה מצויים באתרי האינטרנט של קופות החולים וחברות הביטוח.

 

יחד עם זאת, טרם הפנייה לחברת הביטוח, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתביעות סיעוד נגד חברות ביטוח, מכיוון שהידע שיש לעורך הדין יגדיל את  סיכויי ההצלחה של תביעת הסיעוד.

 

bottom of page